• head_banner_01

“SUV” awtoulag dolandyryş tagtasy “Nerf Bar Side Steps” “Ford Explorer” -e laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

 • Ajaýyp gabat gelýär - Diňe “Ford Explorer” -e laýyk gelýär
 • Iň oňat hil - uçar derejesindäki ekstrudirlenen alýuminden ýasalan poslama garşy gorag, çydamlylyk we güýç taýdan iň gowularyny hödürläň.
 • Gurmak aňsat - Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Gurnama enjamlarynyň hemmesi.
 • Hassle kepilligi - qualityokary hilli standart.2 Önümçilik kemçiliklerine garşy 2 ýyl kepillik!
 • Gowy paket: 2 sany çep we sag tarapda satylýar, içindäki köpürjik halta, daşynda bitarap karton guty

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady “SUV” awtoulag dolandyryş tagtasy “Nerf Bar Side Steps” “Ford Explorer” -e laýyk gelýär
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Ford Explorer
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyplamak we beýleki çeýe geçiriş liniýalarymyz bar, şonuň üçin islän model tarap ädimleriňizi berip bileris.ODM & OEM-i kabul edýäris.Şeýle hem, ýörite paket, ýörite reňkler, dizaýn meýilnamalaşdyryş, önümiň täze ösüşi bilen üpjün edýäris.Bizde ajaýyp kompaniýanyň hiline gözegçilik ulgamy bar, eltip bermezden ozal barlagy tamamlarys.

4
1
3

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

1

Bu gapdal basgançaklary gurmak gaty aňsat we mehaniki başarnyklary ýeňil bolan islendik adam tarapyndan gurlup bilner.Berilýän ýaýlary we enjamlary ulanyp, bu gapdal basgançaklar awtoulagyňyzyň zawod ýerleşýän ýerlerine ygtybarly gurnalyp bilner.Burawlamak hökman däl.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp