• head_banner_01

Tarap ädimleri

 • Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar gapdal ädim Nerf bar

  Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar gapdal ädim Nerf bar

  • Işleýän tagtalar diňe Toyota RAV4 2019 2020 2021 2022 üçin laýyk gelýär
  • Biziň gapdal basgançaklarymyz howpsuzlyk üçin sürtülme üpjün etmek üçin süýşmeýän polietilen ýüzünden ýasalýar
  • Ansat gurnama, Burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Mounthli gurnama enjamlary öz içine alýar.
  • Paket: 2 sany sürüjisi we ýolagçy tarapy hökmünde satylýar
  • Özüne çekiji we amaly, awtoulagyňyzyň elýeterliligini we daşky görnüşini gowulandyrýar
 • Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

  Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

  • GARŞY GÖRNÜŞ - “Honda CR-V CRV 2012-2022” üçin işleýän tagtalar
  • I HIGH GOWY SYITYASAT - Biziň gapdal ädimimiz berk, çydamly, könelmäge we poslama garşy ýokary hilli alýuminiýden ýasaldy.
  • GATNAŞYK - Işleýän tagtalaryň toplumyna iki sany işleýiş tagtasy (çep we saga), dakylýan ýaýlar we zerur esbaplar (nurbat + hoz) girýär.
  • GURNAMAK - Gurmak üçin asyl zawod deşigini ulanyň.Gurnama gollanmasy gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
  • FUNKSI --A - Süýşmäge garşy ädimler süýşmegiň öňüni alyp biler we erbet howa şertlerine çydap biler. Her işleýän tagtanyň agramy 200kg.
 • “SUV” awtoulag dolandyryş tagtasy “Nerf Bar Side Steps” “Ford Explorer” -e laýyk gelýär

  “SUV” awtoulag dolandyryş tagtasy “Nerf Bar Side Steps” “Ford Explorer” -e laýyk gelýär

  • Ajaýyp gabat gelýär - Diňe “Ford Explorer” -e laýyk gelýär
  • Iň oňat hil - uçar derejesindäki ekstrudirlenen alýuminden ýasalan poslama garşy gorag, çydamlylyk we güýç taýdan iň gowularyny hödürläň.
  • Gurmak aňsat - Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Gurnama enjamlarynyň hemmesi.
  • Hassle kepilligi - qualityokary hilli standart.2 Önümçilik kemçiliklerine garşy 2 ýyl kepillik!
  • Gowy paket: 2 sany çep we sag tarapda satylýar, içindäki köpürjik halta, daşynda bitarap karton guty
 • Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli

  Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli

  • Çydamly, çydamly, alýuminiýden gurlan
  • Işleýän tagtanyň doly uzynlygy boýunça rezin bilen örtülen süýşmäge çydamly basgançaklar
  • Flush görnüşi üçin ABS plastik ahyrky gapaklar
  • Awtoulag korpusyna möhürlemek üçin rezin liner
  • Aňsat, burawsyz gurnama boltlary Zawodyň gurnama nokatlaryna bir sagatdan az wagtyň içinde (Modelleriň köpüsi)
 • “Mitsubishi L200” işleýän tagtalaryň gapdal ädimleri Nerf barlar pedal platformasy

  “Mitsubishi L200” işleýän tagtalaryň gapdal ädimleri Nerf barlar pedal platformasy

  • Qualityokary hilli uçar derejeli alýumin, öndürijiden ajaýyp baha
  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
  • Çep we sag iş tagtalary
  • Moda düzmek we garrylara we çagalara peýdaly bolmak
  • Ulagyň görnüşine laýyk gelýär: engerolagçy awtoulagy
  • Fit görnüşi: “Mitsubishi L200”
 • “Land Rover Range Rover Sport” üçin özboluşly stil gapdal ädim Nerf bar ylgaw tagtalary

  “Land Rover Range Rover Sport” üçin özboluşly stil gapdal ädim Nerf bar ylgaw tagtalary

  • Land Rover Range Rover Sport üçin amatly
  • Alýuminiý gapdal ädimler, rezin reňkli plastmassa ýüzügi
  • Paket öz içine alýar: Jübüt ädimler (sag + çep) + ýaýlar + gurnama armaturlary (nurbat + hoz)
  • Kauçuk basgançak, tutuş maşgala üçin ygtybarly, süýşmeýän we amatly ädim üpjün edip, işleýän tagtany öz içine alýar
  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
 • Alýumin işleýän tagtalar SideSteps Nerf barlary Toyota Land Cruiser-e laýyk gelýär

  Alýumin işleýän tagtalar SideSteps Nerf barlary Toyota Land Cruiser-e laýyk gelýär

  • Qualityokary hilli uçar derejeli alýumin, öndürijiden ajaýyp baha
  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
  • Çep we sag iş tagtasy
  • Omörite hyzmat
  • Moda düzmek we garrylara we çagalara peýdaly bolmak
 • Awtoulagyň daşarky esbaplary Nerf barlar Işleýän tagtalar gapdal basgançakly demir ýol kadillak SRX-a laýyk gelýär

  Awtoulagyň daşarky esbaplary Nerf barlar Işleýän tagtalar gapdal basgançakly demir ýol kadillak SRX-a laýyk gelýär

  • MATERIAL: Işleýän tagtalar ýokary garşylyk üçin ýokary hilli agyr alýumin materialdan ýasalýar.
  • GORAMAK: Işleýän geňeş ähli howa şertlerine garşy durar we sizi ýol saparlaryna taýyn eder.
  • DIZAYN: Gapdal barlar ýeňil, aerodinamiki we manysyz dizaýn.Universalhliumumy enjam däl, awtoulagyňyzyň gapy basgançagy üçin ýörite ulag.
  • Agyrlyk ukyby: Europeanewropa OEM-iň tassyklanan häzirki zaman dizaýn gapdal ädimleri (biri çep üçin, beýlekisi sag tarap) güýçli alýumin materialdan ýasalan.Her “Nerf Bar” -yň göterijilik ukyby 400 Lbs / 200 kg.
 • Ekipa Cabyň pikap gapdal basgançagy 2021 D-max üçin Nerf Bar iş tagtalary

  Ekipa Cabyň pikap gapdal basgançagy 2021 D-max üçin Nerf Bar iş tagtalary

  • Ulagyň laýyklygy: Bu işleýän tagtalar D-max 2021 kysymly awtoulag bilen gabat gelýär
  • Ajaýyp öndürijilik: ABS plastmassa örtülen süýşmäge çydamly basgançakly [2] hrom bilen ýalpyldawuk işleýiş tagtalary bilen geliň, 500 litr çenli goldaw berip biler.
  • Adatdan daşary hil: Uzak ömri üpjün etmek üçin ABS plastmassa gapaklary bilen çydamly we poslamaýan poslamaýan polatdan gurlupdyr.
  • Pleönekeý gurnama: Bir sagatdan az wagtyň içinde zawodyň gurnama nokatlaryna gurnamak aňsat, burawsyz gurnama boltlary (modelleriň köpüsi).Üns beriň: Awtoulag üçin ýörite gurnama ýaýlary.
 • Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf barlary “Ford Ranger” -e laýyk gelýär

  Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf barlary “Ford Ranger” -e laýyk gelýär

  • FITMENT - “Ford Ranger” kysymly awtoulag bilen gabat gelýär
  • Bir bölek gurluşy we poroşok bilen örtülen gara demirden ýasalan görnüş, ulagyňyza goşmaça gorag üpjün etmek bilen ajaýyp görnüşi we pos çydamlylygyny üpjün edýär.
  • Designedörite işlenip düzülen goşa taraply ýaýlar, her tarapdan 500 funt saklap bilýär.Giňişleýin ädim meýdany awtoulagyňyza aňsatlyk bilen girmäge we çykmaga kömek edýär.
  • Bolt gurmak aňsat.Buraw gerek däl.
  • Önümçilik kemçiliklerine garşy 5 ýyl kepillik ýok!
 • Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goraýjy paneli Nissan Kaşkai täze we köne modeline laýyk gelýär

  Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goraýjy paneli Nissan Kaşkai täze we köne modeline laýyk gelýär

  • Nissan Qashqai köne we täze modeli üçin amatly
  • Çep we sag iş tagtalary we gurmak üçin zerur enjamlar
  • Qualityokary hilli uçar derejeli alýumin, poslama garşy we çydamly
  • Moda düzmek we çykmak ýa-da çykmak üçin peýdasy
  • OEM & ODM elýeterli
 • Tarap ädimleri Işleýän tagtalar Toyota Tundra Pickup Truck Side Side Nerf Bars

  Tarap ädimleri Işleýän tagtalar Toyota Tundra Pickup Truck Side Side Nerf Bars

  • GÖRNÜŞLER - Tundra ýük maşyny bilen gabat gelýär
  • OE SYITYASAT EDILDI - E-örtükli we A + derejeli agyr dokma gara poroşok bilen poslama çydamly we dyrmaşmak üçin örtülen ýumşak polatdan ýasalan barlar we ýaýlar.
  • DÜZGÜN DIZAYN - Bu ädimler, UV çydamly däl giň basgançaklar bilen 4,25 dýuým ýumurtga egirme turbasynda dizaýn edilip, size has giň ädim meýdany we awtoulagdaky ädimiňiz barada alada edýär.
  • GURMAK aňsat - Bolt gurmak aňsat we güýçli goldaw.Mounthli gurnama enjamlary we gurnama görkezmeleri öz içine alýar.
  • HASSY Kepillik - OE hil standarty, önümçilik kemçiliklerine 5 ýyl kepillik!
123Indiki>>> Sahypa 1/3
whatsapp