• head_banner_01

“Honda” seriýasy

 • Işleýän tagta “Side Step Nerf Bars” “Honda CRV” üçin 2012-2016 2013-nji ýyllara laýyk gelýär

  Işleýän tagta “Side Step Nerf Bars” “Honda CRV” üçin 2012-2016 2013-nji ýyllara laýyk gelýär

  • IER GOWY FITMENT: ECCPP Side Step Nerf Bars, Honda CRV üçin 2012 -2016 2013-nji ýyllara laýyk gelýär
  • DÜZGÜN DIZAYN: däl: süýşýän giň basgançaklar size has giň ädim meýdany berýär we awtoulagdaky ädimiňize üns berýär.
  • ECCPP HYZMATY: Honda CRV üçin 2012 -2016-njy ýyllarda esasanam peýdaly, goşa berkitme ulgamy zyýanly täsirlerden aşaky goragy üpjün edýär.Her tarap üçin 350 LBS agramy.
  • Paket öz içine alýar: Işleýän tagta x 2, mounthli gurnama enjamlary. (Aboveokardaky suratda görkezilişi ýaly)
  • HYZMATDAŞ KIT: Her gurnama toplumy awtoulaglaryňyzyň dizaýnyna mahsusdyr, haýsydyr bir mesele ýa-da arz-şikaýatyňyz bar bolsa bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
 • Tarap ädimleri Honda CRV CR-V 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Işleýän Nerf Bar

  Tarap ädimleri Honda CRV CR-V 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Işleýän Nerf Bar

  • Iň oňat hil - uçar derejesindäki ekstrudirlenen alýuminden ýasalan poslama garşy gorag, çydamlylyk we güýç taýdan iň gowularyny hödürläň.
  • Gurmak aňsat - Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Gurnama enjamlarynyň hemmesi.
  • Hassle kepilligi - qualityokary hilli standart.2 Önümçilik kemçiliklerine garşy 2 ýyl kepillik!
  • Gowy paket: 2 sany çep we sag tarapda satylýar, içindäki köpürjik halta, daşynda bitarap karton guty
 • Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

  Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

  • GARŞY GÖRNÜŞ - “Honda CR-V CRV 2012-2022” üçin işleýän tagtalar
  • I HIGH GOWY SYITYASAT - Biziň gapdal ädimimiz berk, çydamly, könelmäge we poslama garşy ýokary hilli alýuminiýden ýasaldy.
  • GATNAŞYK - Işleýän tagtalaryň toplumyna iki sany işleýiş tagtasy (çep we saga), dakylýan ýaýlar we zerur esbaplar (nurbat + hoz) girýär.
  • GURNAMAK - Gurmak üçin asyl zawod deşigini ulanyň.Gurnama gollanmasy gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
  • FUNKSI --A - Süýşmäge garşy ädimler süýşmegiň öňüni alyp biler we erbet howa şertlerine çydap biler. Her işleýän tagtanyň agramy 200kg.
 • Tarap ädimleri “Honda XRV X-RV VEZEL” dolandyryş tagtasy Nerf bar

  Tarap ädimleri “Honda XRV X-RV VEZEL” dolandyryş tagtasy Nerf bar

  • Ajaýyp gabat gelýär - Honda XRV & VEZEL üçin amatly
  • Iň oňat hil - uçar derejesindäki ekstrudirlenen alýuminden ýasalan poslama garşy gorag, çydamlylyk we güýç taýdan iň gowularyny hödürläň.
  • Gurmak aňsat - Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Gurnama enjamlarynyň hemmesi.
  • Hassle kepilligi - qualityokary hilli standart.2 Önümçilik kemçiliklerine garşy 2 ýyl kepillik!
  • Gowy paket - Çep we sag tarap 2 sany satylýar, içindäki köpürjik halta, daşynda bitarap karton guty
 • Tarap ädimleri Honda CR-V CRV 2017-2021 2022 Işleýän tagta Nerf bar zawod stiline laýyk gelýär

  Tarap ädimleri Honda CR-V CRV 2017-2021 2022 Işleýän tagta Nerf bar zawod stiline laýyk gelýär

  • FITMENT: Honda CRV
  • SYITYASAT EDILDI: Pese çydamly, inçe dokalan poroşok örtükli agyr alýuminiý garyndy polatdan ýasalan.UV çydamly, süýşmeýän giň basgançaklar.
  • GYSGAÇA HYZMATLAR - CNC maşyn egirmek senetleri bilen orginal awtoulag ululygyndaky JS gapdal ädim dizaýny, gapdal ädimiňizi has giň we agressiw edýär.
  • GURMAK aňsat - Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Mounthli gurnama enjamlary we gurnama görkezmeleri öz içine alýar.
  • HASSY Kepillik - Satuw hyzmatyndan soň ajaýyp ýokary hilli standart.
whatsapp