HIGHokary hil enjamlaryny hödürleýäris

Aýratyn önümler

 • “Toyota Rush INNOVA” alýumin garyndysynyň gapdal ädimleri Nerf barlary bilen gabat gelýän iş tagtalary

  “Toyota Rush INNO” bilen gabat gelýän iş tagtalary ...

  Aýratynlyk elementiniň ady “Toyota Rush INNOVA” reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy “Toyota Rush INNOVA” material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag tarapy ädimleri Hytaýyň ýöriteleşdirilen, ýokary hilli üpjün edijileri yzygiderli awtoulag we ýük awtoulag esbaplary.10 ýyldan gowrak awtoulag aksesuarlaryny öndürmek tejribesi bilen.Aýratynam Side Step System, Roof Cargo Managemen ...

 • Dodge Ram JCUV Kab gapdal basgançagyny alyň Gara agyr polat

  Dodge Ram JCUV Kab gapdal basgançagyny alyň ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Dodge Ram JCUV reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy Dodge Ram JCUV material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gapdal basgançaklar, üçek tekerleri, awtoulagyň yzky bamperleri we ş.m.Şeýle hem, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli aksiýalarda esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar.Biz ...

 • “Step Chevrolet Silverado” bilen gabat gelýän gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary

  Gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary Gabat gelýän wi ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar nerw panelleri, “Chevrolet Silverado” reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy, “Chevrolet Silverado” material alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri , üçek raflary, awtoulag yzky bamperler we ş.m.Şeýle hem, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli aksiýalarda esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar.W ...

 • “Land Rover VELAR” üçin aýakgaplar

  Land Rover VELAR üçin iş tagtalary S ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady Işleýän tagtanyň gapdal basgançak pedaly Reňkli slaýwer / Gara MOQ 10sets Land Rover VELAR material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we önümçilikde ýöriteleşen yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. Galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Anti süýşmek dizaýny, üpjün etmek üçin çydamly we poslamaýan poslamaýan polat ...

 • Awtoulag ylgaw tagtasy KIA Sportage Side Step Pedals nerf bar 2pcs Barlary goramak üçin laýyk gelýär

  Awtoulag dolandyryş tagtasy KIA Sportage Side St ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady Awtoulag işleýiş tagtasy KIA Sportage gapdal ädimini goraýar Pedals nerf bar 2pc Barlaryň reňkini goraň Kümüş / Gara MOQ 10sets KIA sport materialy alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesilýär, möhürlemek, egilmek, galyplamak we beýleki çeýe geçiriş liniýalary, şonuň üçin islän model tarap ädimleriňizi berip bileris.ODM & OEM-i kabul edýäris.Customörite bukjany hem hödürleýäris, ...

 • Alýumin zynjyr tagtasy Hyundai Santa Fe gapdal ädimleri Nerf bar

  Alýuminiý iş tagtasy Hyundai Santa Fe üçin laýyk ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady Işleýän tagtanyň gapdal basgançak pedaly Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Santa Fe gapdal ädimleri üçin kostýum Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň önümçiligi bilen meşgullanýar we yzky barlar, işleýiş turbasy we ş.m. Galyň galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Anti süýşmek dizaýny, çydamly we poslamaýan poslamaýan polat ...

 • Land Rover Range Rover Evoque Prestige işleýän tagtalar üçin gapdal ädimler

  Land Rover Range Rover Evoque Pr üçin gapdal ädimler ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady Land Rover Range Rover Evoque Prestige işleýän tagtalar gapdal ädim nerf çyzgysy Pedal reňk kümüş / gara MOQ 10sets Range Rover Evoque abraýly material üçin alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gapdal basgançaklary, üçek tekjelerini, awtoulag yzky bamperlerini we ş.m. öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawod.Şeýle hem, aksiýalardaky esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar ...

 • 2018-2021 BMW X3 X4, Polýak alýuminiý dolandyryş tagtasy aýak pedaly bilen gabat gelýän gapdal basgançaklar

  2018-2021 BMW X3 bilen gabat gelýän gapdal basgançaklar ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtanyň gapdal tagtasy aýak pedaly Reňkli süýşüriji / Gara MOQ 10sets kostýum BMW X3 X4 material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we önümçilikde ýöriteleşen yzky barlar, işleýiş turbasy we ş.m. Galyň galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Anti süýşmek dizaýny, Uzynlygy üpjün etmek üçin çydamly we poslamaýan poslamaýan polat ...

 • Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar gapdal ädim Nerf bar

  Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar tarapy ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar gapdal ädim Nerf bar reňk kümüş / gara MOQ 10sets Toyota RAV4 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri iki sürüji üçin 100% täze zawod stili basgançaklary we ýolagçy taraplary.Basgançaklar, UV çydamly däl süýşýän pos bilen çydamly gara kümüş poroşok örtükde giň agyr üçburçluk ýumşak polat turbadan ýasalýar ...

 • Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

  “Honda CR-V CRV 2012-2022” üçin işleýän tagtalar ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimler Nerf bar reňkli kümüş / gara MOQ 10sets HONDA CRV material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. Galyň alýumin material, 500 göterime çenli güýçli göterijilik ukyby. Anti süýşmek dizaýny, Çydamly we pos çydamly poslama ...

 • “SUV” awtoulag dolandyryş tagtasy “Nerf Bar Side Steps” “Ford Explorer” -e laýyk gelýär

  SUeňil awtoulag ulagy tagtasy Nerf bar gapdal ädimleri f ...

  Aýratynlyk elementiniň ady SUV awtoulag işleýiş tagtasy Nerf bar gapdal ädimleri, Ford Explorer reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýum, Ford Explorer material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyp we beýleki çeýe geçiriş liniýalary, şonuň üçin islän model tarap ädimleriňizi berip bileris.ODM & OEM-i kabul edýäris.Şeýle hem, ýörite paket, ýörite reňkler, dizaýn meýilnamasy ...

 • Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli

  Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýumin gapdal ädimini al ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady Foton TUNLAND uckük awtoulagyny alýumin gapdal basgançak bar iş tagtalary Reňk kümüş / Gara MOQ 10set Foton TUNLAND E3 E5 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gowy öndürijilik, güýçli berklik, ýokary berklik we ýokary poslama garşy.Boýalan bezeg, ulagyňyzy goramakdan başga-da, ulagyňyzy ajaýyp we tapawutly edýär ...

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • daşky görnüş-12

Gysgaça düşündiriş :

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Kompaniýa, hasaba alnan maýasy 1 million ýuana 2012-nji ýylda esaslandyryldy.Hytaýyň motosikl önümçilik bazasynyň abraýy bilen, Jiangsu, Zhenjiang, Jiepai şäherinde ýerleşdik.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.10 ýyldan gowrak toplanan tejribe we baý önüm çyzygyny döretmek üçin yzygiderli tagallalar.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda sergileri

 • kompaniýa suraty
 • Awtoulag goş goşlaryny we üçek gutusyny nädip saýlamaly (1)
 • 2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 ylgaw tagtasy uckük awtoulag we ulagyň (1)
whatsapp