HIGHokary hil enjamlaryny hödürleýäris

Aýratyn önümler

 • Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar gapdal ädim Nerf bar

  Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar tarapy ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar gapdal ädim Nerf bar reňk kümüş / gara MOQ 10sets Toyota RAV4 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri iki sürüji üçin 100% täze zawod stili basgançaklary we ýolagçy taraplary.Basgançaklar, UV çydamly däl süýşýän pos bilen çydamly gara kümüş poroşok örtükde giň agyr üçburçluk ýumşak polat turbadan ýasalýar ...

 • Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

  “Honda CR-V CRV 2012-2022” üçin işleýän tagtalar ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimler Nerf bar reňkli kümüş / gara MOQ 10sets HONDA CRV material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. Galyň alýumin material, 500 kilo çenli güýçli göterijilik kuwwaty.

 • “SUV” awtoulag dolandyryş tagtasy “Nerf Bar Side Steps” “Ford Explorer” -e laýyk gelýär

  SUeňil awtoulag ulagy tagtasy Nerf bar gapdal ädimleri f ...

  Aýratynlyk elementiniň ady SUV awtoulag işleýiş tagtasy Nerf bar gapdal ädimleri, Ford Explorer reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýum, Ford Explorer material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyp we beýleki çeýe geçiriş liniýalary, şonuň üçin islän model tarap ädimleriňizi berip bileris.ODM & OEM-i kabul edýäris.Şeýle hem, ýörite paket, ýörite reňkler, dizaýn meýilnamasy ...

 • Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli

  Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýumin gapdal ädimini al ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady Foton TUNLAND uckük awtoulagyny alýumin gapdal basgançak bar iş tagtalary Reňk kümüş / Gara MOQ 10set Foton TUNLAND E3 E5 material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gowy öndürijilik, güýçli berklik, ýokary berklik we ýokary poslama garşy.Boýalan bezeg, ulagyňyzy goramakdan başga-da, ulagyňyzy ajaýyp we tapawutly edýär ...

 • “Mitsubishi L200” işleýän tagtalaryň gapdal ädimleri Nerf barlar pedal platformasy

  “Mitsubishi L200” işleýän tagtalaryň gapdal ädimleri Nerf ...

  Aýratynlyk elementiniň ady “Mitsubishi L200” işleýän tagtalar gapdal ädimler we ýolagçy taraplary.Basgançaklar, UV çydamly däl pos bilen çydamly gara kümüş poroşok örtükde giň agyr üçburçluk ýumşak polat turbadan ýasalýar ...

 • “Land Rover Range Rover Sport” üçin özboluşly stil gapdal ädim Nerf bar ylgaw tagtalary

  Asyl stil tarapy ädim Nerf bar iş tagtasy ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady Asyl stil gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary Land Rover Range Rover sport reňk kümüş / gara MOQ 10sets Land Rover Range Rover sport materialy alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Hytaý hünärmeni ýokary ýöriteleşdirilen, ýokary hilli markaly awtoulag we ýük awtoulag esbaplary bilen üpjün edijiler.10 ýyldan gowrak awtoulag aksesuarlaryny öndürmek tejribesi bilen.Biz esasanam prof ...

 • Alýumin işleýän tagtalar SideSteps Nerf barlary Toyota Land Cruiser-e laýyk gelýär

  Alýumin işleýän tagtalar SideSteps Nerf barlary Fit ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Alýuminiý işleýän tagtalar SideSteps Nerf barlar Toyota Land Cruiser Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Toyota Land Cruiser Material Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary öndürmekde ýöriteleşýär , öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. Galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Anti süýşmek dizaýny, Çydamly we pos-rez ...

 • Awtoulagyň daşarky esbaplary Nerf barlar Işleýän tagtalar gapdal basgançakly demir ýol kadillak SRX-a laýyk gelýär

  Awtoulagyň daşarky esbaplary Nerf barlary Doňuz ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Awtoulagyň daşarky esbaplary Nerf barlar Işleýän tagtalar gapdal basgançak demir ýoly kadillak SRX reňkli kümüş / gara MOQ 10set kadillak SRX material alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biziň işleýän tagtalarymyz berk, çydamly, könelmäge we poslama garşy iň oňat alýumin garyndy materialy.Gaýtadan synaglardan soň, duz sepýän poslama garşy durup biler ...

 • Ekipa Cabyň pikap gapdal basgançagy 2021 D-max üçin Nerf Bar iş tagtalary

  Ekipa Cabyň pikap gapdalyndaky basgançaklar Nerf Bar Runnin ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Ekipa Cab taksi gapdal ädim relsleri 2021 D-max reňkli kümüş / gara MOQ 10sets D-max 2021 kostýum D-max 2021 material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri , möhürlemek, egilmek, galyplamak we beýleki çeýe geçiriş liniýalary, şonuň üçin islän model tarap ädimleriňizi berip bileris.ODM & OEM-i kabul edýäris.Şeýle hem, ýörite paket, ýörite reňkler, dizaýn p ...

 • Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf barlary “Ford Ranger” -e laýyk gelýär

  Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Demir işleýän tagtalary alma gapdal basgançaklar Nerf barlary “Ford Ranger” reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kysymly “Ford Ranger” ýük maşynynyň materialy alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Gowy öndürijilik, güýçli berklik, ýokary berklik we ýokary poslama garşy garyndy.Boýalan bezeg, awtoulagyňyzy goramakdan başga-da ajaýyp we tapawutly edýär ...

 • Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goraýjy paneli Nissan Kaşkai täze we köne modeline laýyk gelýär

  Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goragçysy ...

  Spesifikasiýa elementiniň ady Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallar Nerf goragçy çyzgysy Nissan Kaşkaý üçin täze we köne model Reňk kümüş / Gara MOQ 10sets kostýumy Nissan Kaşkaý üçin täze we köne model material alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gapdal basgançaklary, üçek tekjelerini, awtoulag yzky bamperlerini we ş.m. öndürmäge bagyşlanýar.Şeýle hem aksiýalarda esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar ...

 • Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD sport modellerine demir gara tarap ädimleri Nerf barlary

  Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD Spor ...

  Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD sport modelleri Demir gara gapdal ädimler Nerf barlar reňk kümüş / gara MOQ 10sets Toyota TRD material demir ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Hytaý hünärmenleri ýöriteleşdirilen, ýokary hilli awtoulag we ýük awtoulag esbaplary.10 ýyldan gowrak awtoulag aksesuarlaryny öndürmek tejribesi bilen.Aýratynam “Side Step Syst” -da ökde ...

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • daşky görnüş1

Gysgaça düşündiriş :

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Kompaniýa, hasaba alnan maýasy 1 million ýuana 2012-nji ýylda esaslandyryldy.Hytaýyň motosikl önümçilik bazasynyň abraýy bilen, Jiangsu, Zhenjiang, Jiepai şäherinde ýerleşdik.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.10 ýyldan gowrak toplanan tejribe we baý önüm çyzygyny döretmek üçin yzygiderli tagallalar.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda sergileri

 • kompaniýa suraty
 • Awtoulag goş goşlaryny we üçek gutusyny nädip saýlamaly (1)
 • 2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 ylgaw tagtasy uckük awtoulag we ulagyň (1)
whatsapp