• head_banner_01

Ford Series

 • “Ford ECO SPORT” Kuga alýumin zawody gapdal basgançak bar

  “Ford ECO SPORT” Kuga alýumin zawody gapdal basgançak bar

  • Fitnes: Ford ECO SPORT Kuga
  • Professional awtoulag dolandyryş tagtasy zawody
  • OEM & ODM kabul ederliklidir
  • Productshli önümleriň şol bir hil derejesinde iň gowy bahasy
  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
 • “Ford f150 F-150 Pick Up Truck” üçin awtoulag gapdalyndaky basgançak bar

  “Ford f150 F-150 Pick Up Truck” üçin awtoulag gapdalyndaky basgançak bar

  • Fitnes: Ford f150 F-150
  • Professional awtoulag dolandyryş tagtasy zawody
  • OEM & ODM kabul ederliklidir
  • Productshli önümleriň şol bir hil derejesinde iň gowy bahasy
  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
 • “Ford Edge” üçin alýumin gapdal basgançak demir ýol tagtalary

  “Ford Edge” üçin alýumin gapdal basgançak demir ýol tagtalary

  • Programma: “EcoBoost” däl hereketlendiriji bilen “Ford Edge” modelleri (Sport modellerine laýyk gelmez)
  • Görkeziş stiliniň işleýiş tagtalary, agyr we T-304 alýumin poslamaýan polat, pos we poslama garşy kepillik bilen
  • Çydamly polimer basgançakly ýer, gaty berk 6 ″ giň meýdany, ylgaw tagtalary awtoulagyňyza ýa-da krossover awtoulagyňyza gurnamak we ajaýyp, ýöne OEM laýyk we gutarnykly üpjün etmek üçin gurulýar, gurnama belli bir derejede gabat gelmek üçin kiçi buraw talap edip biler. Programmalar we ulag serişdesi üçin ýörite ýaý, her sargyt bilen goşulýar
 • “SUV” awtoulag dolandyryş tagtasy “Nerf Bar Side Steps” “Ford Explorer” -e laýyk gelýär

  “SUV” awtoulag dolandyryş tagtasy “Nerf Bar Side Steps” “Ford Explorer” -e laýyk gelýär

  • Ajaýyp gabat gelýär - Diňe “Ford Explorer” -e laýyk gelýär
  • Iň oňat hil - uçar derejesindäki ekstrudirlenen alýuminden ýasalan poslama garşy gorag, çydamlylyk we güýç taýdan iň gowularyny hödürläň.
  • Gurmak aňsat - Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Gurnama enjamlarynyň hemmesi.
  • Hassle kepilligi - qualityokary hilli standart.2 Önümçilik kemçiliklerine garşy 2 ýyl kepillik!
  • Gowy paket: 2 sany çep we sag tarapda satylýar, içindäki köpürjik halta, daşynda bitarap karton guty
 • Demir işleýiş tagtalary pik gapdal basgançaklar Nerf barlar “Ford F150 SVT RAPTOR” -a laýyk gelýär

  Demir işleýiş tagtalary pik gapdal basgançaklar Nerf barlar “Ford F150 SVT RAPTOR” -a laýyk gelýär

  • FITMENT - “Ford Ranger” kysymly awtoulag bilen gabat gelýär
  • Bir bölek gurluşy we poroşok bilen örtülen gara demirden ýasalan görnüş, ulagyňyza goşmaça gorag üpjün etmek bilen ajaýyp görnüşi we pos çydamlylygyny üpjün edýär.
  • Designedörite işlenip düzülen goşa taraply ýaýlar, her tarapdan 500 funt saklap bilýär.Giňişleýin ädim meýdany awtoulagyňyza aňsatlyk bilen girmäge we çykmaga kömek edýär.
  • Bolt gurmak aňsat.Buraw gerek däl.
  • Önümçilik kemçiliklerine garşy 5 ýyl kepillik ýok!
 • Tarap ädimleri Işleýän tagtalar Toyota Tundra Ford F150 F250 Pikap ýük awtoulag gapdal barlary Nerf barlary

  Tarap ädimleri Işleýän tagtalar Toyota Tundra Ford F150 F250 Pikap ýük awtoulag gapdal barlary Nerf barlary

  • GÖRNÜŞLER - Tundra ýük maşyny bilen gabat gelýär
  • OE SYITYASAT EDILDI - E-örtükli we A + derejeli agyr dokma gara poroşok bilen poslanmaga çydamly we çyzylmaga garşy ýumşak polatdan ýasalan barlar we ýaýlar.
  • GÖRNÜŞ DIZAYNY - Aslynda 4,25 dýuýmlyk ýumurtga egirme turbasynda UV çydamly, süýşmeýän giň basgançaklar bilen dizaýn edilen ädimler size has giň ädim meýdanyny we awtoulagdaky ädimiňizi aladalandyrýar.
  • GURMAK aňsat - Bolt gurmak aňsat we güýçli goldaw.Mounthli gurnama enjamlary we gurnama görkezmeleri öz içine alýar.
  • HASSY Kepillik - OE hil standarty, önümçilik kemçiliklerine 5 ýyl kepillik!
 • FORD RANGER uckük awtoulagyny alyň Tagtanyň gapdal aýak pedaly

  FORD RANGER uckük awtoulagyny alyň Tagtanyň gapdal aýak pedaly

  ● Fitnes: FORD RANGER 16-20

  ● Güýçli: Qualityokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan.Agyr wezipe her ädimde 500 kilograma deňdir

  ● Howpsuzlyk: ABS plastiki ahyrky gapaklary bolan uly süýşmäge çydamly basgançaklar, sizi aşak süýşürmekden we çyzmakdan uzak saklaň.

  ● Gurnama: Göni Bolt-on programmalary, ähli zerur enjamlar goşulýar, buraw gerek däl (modelleriň köpüsi)

whatsapp