• head_banner_01

Mersedes Benz seriýasy

 • Mersedes Benz G350 G500 (W463) seriýaly gapdal ädim dolandyryş tagtasy

  Mersedes Benz G350 G500 (W463) seriýaly gapdal ädim dolandyryş tagtasy

  • Fitnes: Mersedes Benz G350 G500 (W463)
  • Professional awtoulag dolandyryş tagtasy zawody
  • OEM & ODM kabul ederliklidir
  • Productshli önümleriň şol bir hil derejesinde iň gowy bahasy
  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
 • Mersedes Benz VITO W639 seriýasy üçin asyl görnüşdäki dolandyryş tagtasy

  Mersedes Benz VITO W639 seriýasy üçin asyl görnüşdäki dolandyryş tagtasy

  • Fitnes: Mersedes Benz VITO W639 seriýasy
  • Professional awtoulag dolandyryş tagtasy zawody
  • OEM & ODM kabul ederliklidir
  • Productshli önümleriň şol bir hil derejesinde iň gowy bahasy
  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
 • Mersedes Benz G synp g wagony W463 W464 G63 G350 G500 gapdal ädim Işleýän tagtalar

  Mersedes Benz G synp g wagony W463 W464 G63 G350 G500 gapdal ädim Işleýän tagtalar

  • Fitnes: Mersedes Benz G synpy
  • Professional awtoulag dolandyryş tagtasy zawody
  • OEM & ODM kabul ederliklidir
  • Productshli önümleriň şol bir hil derejesinde iň gowy bahasy
  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
 • Işleýän tagtalaryň gapdalyndaky ädim Nerf barlary Mersedes Benz GL-Class X164 GL450 bilen gabat gelýär

  Işleýän tagtalaryň gapdalyndaky ädim Nerf barlary Mersedes Benz GL-Class X164 GL450 bilen gabat gelýär

  • Itemshli önümlerimiz asyl gaplamada 100%!
  • Harytlar, suratlarda görkezilişi ýaly birmeňzeş!Satyn alan takyk zadyňyzy alarsyňyz!
  • Installationhli önümlerimizde gurnama aňsatlaşdyryldy!Iň gowusy hiç hili üýtgetme gerek däl!
  • 30 gün yzyna gaýtarmak we 90 gün kemçilikli elementi çalyşmak kepilligi!Harytyňyz bilen baglanyşykly islendik mesele bize jaň ediň / e-poçta iberiň we size kömek ederis!
  • FITMENT: “Mersedes-Benz X164 GL-Class” modellerine laýyk gelýär.
 • Mersedes Benz ML Class GLE GLC iş tagtalary OE zawod stili Blackhli gara gapdal basgançak

  Mersedes Benz ML Class GLE GLC iş tagtalary OE zawod stili Blackhli gara gapdal basgançak

  • Hil we fitnes - “Mersedes Benz ML Class” bilen gabat gelýär.Işleýän tagtalarymyzyň hemmesi, ýokary hilli önümleri kepillendirmek üçin içerki synag synaglaryna laýyk gelýär.
  • Ygtybarly material - pos çydamly ýokary derejeli materialdan ýasalan.
  • Aýratynlyklary - Awtoulagyňyza we daşardan has aňsat giriň, ulagyňyzy beýlekilerden tapawutlandyrmak üçin agressiw görnüş goşuň.
  • Awtoulagyňyzy goramak - ýokary hilli basgançaklar toplumy bilen, çagyl, daş we beýleki ýol howplary ulagyňyzy dyrnaçaklamak ýa-da dişlemek üçin ýeterlik derejede ýokary zyňylmagynyň öňüni alýar.
  • Ygtybarly hyzmat - Awtoulag böleklerini ençeme ýyllap gözledik we ösdürdik.Söwda üçin lezzetli tejribe bermek biziň ilkinji nobatymyzdyr.Sargydyňyzy alada goýman goýmagyňyzy haýyş edýäris.
 • Işleýän tagtalar Mersedes Benz W164 GLC GL166 gapdal basgançak paneli ähli gara

  Işleýän tagtalar Mersedes Benz W164 GLC GL166 gapdal basgançak paneli ähli gara

  • FITMENT: Aftermarket OE stiliniň işleýiş tagtalary Mersedes-Benz GL166 GLC W164 modellerine laýyk gelýär
  • MATERIAL: Alýuminiý erginli basgançaklar bilen gara, çydamly materialdan gurlan; Her ädimde 400 kilo agyr.
  • AASsat gurnama: Buraw gerek däl. Gurmak üçin gapdal yubkany aýyrmaly.Necessaryhli zerur gurnama enjamlary öz içine alýar.
  • GURBAN: Çep we sag taraplar 2 bölek, içinde köpürjik halta, daşynda bitarap karton guty hökmünde satylýar.
  • Funksiýa: özüne çekiji we amaly; Awtoulagyňyzyň elýeterliligini we daşky görnüşini gowulandyrýar.
 • “Mercedes Benz GLA GLK” dolandyryş tagtasy Nerf bar goragy üçin gapdal ädim

  “Mercedes Benz GLA GLK” dolandyryş tagtasy Nerf bar goragy üçin gapdal ädim

  • Material: Qualityokary hilli alýumin
  • Jübüt hökmünde satylýar (engerolagçy we Sürüji tarapy)
  • 100% marka täze, Suratda görkezilişi ýaly element
  • Roadoldan daşarda ulanmak üçin gapdal gorag / çotga goragy üpjün ediň
  • Necessaryhli zerur gurnama enjamlary hem bar
 • “Benz X166 2013-2016 GL-Class” we “2017-2019 GLS-Class”, “SUV Factory Style Side Step Nerf Bars” bilen gabat gelýän iş tagtasy

  “Benz X166 2013-2016 GL-Class” we “2017-2019 GLS-Class”, “SUV Factory Style Side Step Nerf Bars” bilen gabat gelýän iş tagtasy

  • “Mersedes-Benz X166 2013-2016 GL-Class” bilen gabat gelýär: GL350, GL450, GL500, GL550, GL63 AMG;Benz X166 2017-2019 GLS-klass bilen gabat gelýär: GLS350d, GLS450, GLS500, GLS550, GLS63 AMG
  • Stil: OE zawod stili
  • Paket öz içine alýar: x1 Işleýän tagtalaryň jübüti
  • Goşulmadyk görkezmeler, Professional gurnama ýokary maslahat berilýär.
 • Uçar derejeli alýuminiý dolandyryş tagtalarynyň gapdal ädimleri “Mersedes-Benz ML-Class” -a laýyk gelýär

  Uçar derejeli alýuminiý dolandyryş tagtalarynyň gapdal ädimleri “Mersedes-Benz ML-Class” -a laýyk gelýär

  • FITMENT: Mersedes-Benz ML-Klass
  • SURFACE FINISH: Ultra güýçli we agyr poroşok bilen örtülengaryndyUV çydamly, süýşmeýän giň basgançaklar bilen pos çydamly polat tegelek turba.
  • DIZayn: Has gowy awtoulaggapdal ädimler awtoulagyňyza ajaýyp görnüş we goşmaça gorag berýär, awtoulagyňyza girmäge ýa-da çykmaga amatly edýär.
  • GURMAK aňsat: Bolt gurmak aňsat.Mounthli gurnama enjamlary we gurnama görkezmeleri öz içine alýar.
  • HASSY Kepillik: OE hil standarty.3-5 Önümçilik kemçiliklerine garşy ýyl kepilligi!

   

 • Serieshli seriýaly SUV gapdal ädimleri Mersedes Benz GLE GLC GLB GLS üçin işleýän tagtalar

  Serieshli seriýaly SUV gapdal ädimleri Mersedes Benz GLE GLC GLB GLS üçin işleýän tagtalar

  • Fitnes: Mersedes Benz GLE & GLC
  • Awtoulag Specialörite: Galyndylaryň açyk görnüşi, bir bölek galyp, bökdençsiz, bezelip we goralyp bilner.
  • Awtoulag korpusyny gora: Awariýalardan gaça durmak üçin berkidilen tarap, çaknyşmaga we süpürgä garşy.
  • Awtoulag şassisini düşürmeýär: inger bilen deň beýiklik we geçiş ukybyna täsir etmeýän beden bilen deňdir.
  • Loadük göterijini güýçlendiriň: sufficienteterlik materiallary ulanyň, ýük göteriji we çydamly, Garrylar we çagalar awtobusa münmek we düşmek üçin amatly.

   

 • Mersedes Benz GLK GLA Işleýiş tagtasynyň gapdal ädimleri Nerf bar

  Mersedes Benz GLK GLA Işleýiş tagtasynyň gapdal ädimleri Nerf bar

  • Fitnes: Mersedes Benz GLK GLA
  • Weýran ediji gurnama, yubkany aýyrmagyň zerurlygy ýok.Takyk galyplary açmak, bir bölek galyp, bökdençsiz bezemek we goramak mümkin.
  • Çydamly we aşa ýük göteriji.Sufficienteterlik materiallary, ýük göteriji we çydamly ulanyň, garrylara we çagalara awtobusa münmek we düşmek üçin amatly.
  • Geçişe täsir etmeýär, ýer bilen deň beýiklik we beden bilen birmeňzeş, geçişine täsir etmeýär.
  • Howpsuzlygy gowulandyrmak üçin gapyny goramak, Güýçlendirilen tarap, çaknyşmaga we süpürgä garşy, heläkçiliklerden gaça durmak.
 • 4Runner SUV Awtoulag gapdal ädimleri Mersedes-Benz üçin işleýän tagtalar

  4Runner SUV Awtoulag gapdal ädimleri Mersedes-Benz üçin işleýän tagtalar

  ● Fitness: Mersedes Benz G synpy.

  ● Awtoulag Specialörite: Takyk galyplary açmak, bir bölek galyp, bökdençsiz bezemek we gorap bolýar.

  Car Awtoulag korpusyny gora: Awariýalardan gaça durmak üçin berkidilen tarap, çaknyşmaga we süpürgä garşy.

  Car Awtoulag şassisini peseltmeýär: inger bilen deň beýiklik we geçiş ukybyna täsir etmeýän beden bilen deňdir.

  Load loadük göterijini güýçlendiriň: sufficienteterlik materiallary ulanyň, ýük göteriji we çydamly, Garrylaryň we çagalaryň awtobusa münmegi we düşmegi üçin amatly.

whatsapp