• head_banner_01

Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli

Gysga düşündiriş:

 • Çydamly, çydamly, alýuminiýden gurlan
 • Işleýän tagtanyň doly uzynlygy boýunça rezin bilen örtülen süýşmäge çydamly basgançaklar
 • Flush görnüşi üçin ABS plastik ahyrky gapaklar
 • Awtoulag korpusyna möhürlemek üçin rezin liner
 • Aňsat, burawsyz gurnama boltlary Zawodyň gurnama nokatlaryna bir sagatdan az wagtyň içinde (Modelleriň köpüsi)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Foton TUNLAND E3 E5
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Bu gapdal ädim gowy öndürijilik, güýçli berklik, ýokary berklik we ýokary poslama garşy Al Alloydan ýasaldy.Boýalan bezeg, awtoulagyňyzy çaknyşmakdan goramak bilen birlikde ulagyňyzy ajaýyp we tapawutly edýär.

Satyn alan önümiňizde nädogry ulanmak, hyýanatçylykly peýdalanmak, äsgermezlik etmek, nädogry gurmak ýa-da nädogry hyzmat etmek sebäpli ýüze çykmadyk kemçilik tapsaňyz, gepleşiklerden soň ibereris ýa-da öwezini dolarys.

1
3
4

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

2

Bu gapdal basgançaklary gurmak gaty aňsat we mehaniki başarnyklary ýeňil bolan islendik adam tarapyndan gurlup bilner.Berilýän ýaýlary we enjamlary ulanyp, bu gapdal basgançaklar awtoulagyňyzyň zawod ýerleşýän ýerlerine ygtybarly gurnalyp bilner.Burawlamak hökman däl.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň oňat baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp