• head_banner_01

Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli

Gysga düşündiriş:

 • Çydamly, çydamly, alýuminiýden gurlan
 • Işleýän tagtanyň doly uzynlygy boýunça rezin bilen örtülen süýşmäge çydamly basgançaklar
 • Flush görnüşi üçin ABS plastik ahyrky gapaklar
 • Awtoulag korpusyna möhürlemek üçin rezin liner
 • Aňsat, burawsyz gurnama boltlary Zawodyň gurnama nokatlaryna bir sagatdan az wagtyň içinde (Modelleriň köpüsi)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Foton TUNLAND E3 E5
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Bu gapdal ädim gowy öndürijilik, güýçli berklik, ýokary berklik we ýokary poslama garşy Al Alloydan ýasaldy.Boýalan bezeg, awtoulagyňyzy çaknyşmakdan goramak bilen birlikde ulagyňyzy ajaýyp we tapawutly edýär.

Satyn alan önümiňizde nädogry ulanmak, hyýanatçylykly peýdalanmak, äsgermezlik etmek, nädogry gurmak ýa-da nädogry hyzmat etmek sebäpli ýüze çykmadyk kemçilik tapsaňyz, gepleşiklerden soň ibereris ýa-da öwezini dolarys.

1
3
4

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

2

Bu gapdal basgançaklary gurmak gaty aňsat we mehaniki başarnyklary ýeňil bolan islendik adam tarapyndan gurlup bilner.Berilýän ýaýlary we enjamlary ulanyp, bu gapdal basgançaklar awtoulagyňyzyň zawod ýerleşýän ýerlerine ygtybarly gurnalyp bilner.Burawlamak hökman däl.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Alýumin zynjyr tagtalary gapdal basgançak demir ýoly “Volkswagen Tiguan” -a laýyk gelýär

   Alýumin zynjyr tagtalary gapdal basgançakly demir ýol ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Alýuminiý işleýän tagtalar gapdal basgançak demir ýoly Volkswagen Tiguan reňk kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy VW Tiguan material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary öndürmekde ýöriteleşen, fro ...

  • Işleýän tagtalar “Nerf barlar” gapdal ädimleri “Audi Q7” täze stiline laýyk gelýän ädim demir ýoly

   Işleýän tagtalar Nerf barlaryň gapdal ädimleri demir ýol C ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar Nerf barlar gapdal ädimler “Audi Q7” täze stil reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy “Audi Q7” material alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biziň işleýän tagtalarymyz iň oňat alýumin garyndysy m ...

  • Tarap ädimleri Honda CRV CR-V 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Işleýän Nerf Bar

   Tarap ädimleri Honda CRV CR-V 2017 2018 2019 20 ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Awtoulag gapdal ädimleri Honda CRV CR-V 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Işleýän tagta Nerf bar reňkli kümüş / gara MOQ 10sets Honda CRV CR-V material alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody göni satylýan SUV awtoulag tarapy Stepsörite Hytaýyň ýokary derejeli üpjün edijileri ...

  • Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

   “Honda CR-V CRV 2012-2022” üçin işleýän tagtalar ...

   Aýratynlyk elementiniň ady işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar reňkli kümüş / gara MOQ 10sets HONDA CRV material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri awtoulag pedaly, goş goşlary, fr ...

  • “Mercedes Benz GLA GLK” dolandyryş tagtasy Nerf bar goragy üçin gapdal ädim

   “Mercedes Benz GLA GLK” üçin gapdal ädim ...

   Aýratynlyk elementiniň ady gapdal ädim Mersedes Benz GLA GLK iş tagtasy Nerf bar gorag reňki kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy Mersedes Benz GLA GLK material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri önümçiliginde ...

  • Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf barlary “Ford Ranger” -e laýyk gelýär

   Demir işleýiş tagtalary Pikap gapdal basgançaklar Nerf ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Demir işleýän tagtalary alma gapdal basgançaklar Nerf barlar “Ford Ranger” reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kysymly “Ford Ranger” ýük maşynynyň materialy alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Gowy atyr bilen garyndy ...

  whatsapp