• head_banner_01

“Toyota Rush INNOVA” alýumin garyndysynyň gapdal ädimleri Nerf barlary bilen gabat gelýän iş tagtalary

Gysga düşündiriş:

 • Takyk gabat geliş: Toyota Rush INNOVA bilen işleýän tagtalar
 • Perokary öndürijilikli gapdal pedallar: Örän giň 6.5in pedal awtoulagyňyza ygtybarly we amatly giriş we çykmagy üpjün edýär;Bu gapdal basgançaklaryň basgançagy möhürlenmedik poslamaýan polatdan ýasalýar we goşmaça çekiş we poslama garşylyk üçin çydamly dokumaly gara poroşok bilen örtülendir.
 • Güýçli we çydamly: Alýumin gurluşy sarsmaz berkligi üpjün edýär, iki ujundaky alýuminiý garyndy kelleleri goşmaça güýç berýär;Her nerw zolagynyň 350 kilo çenli işleýändigi subut edildi.egilmezden
 • Aýry-aýry dizaýn: Roker panellerine berk laýyk gelýän, şeýle hem berk görnüşi hödürleýän alty taraply turba çyzgysy bar;Bölüniş kanalyny ýeterlik çekiş we skid garşylygy üpjün etmek üçin kör ýol bilen birleşdirýär;Alýumin garyndysynyň ahyrky gapaklarynda güýçlendirilen çydamlylyk we ýumşak görnüş bar
 • Easyönekeý gurnama: amatly ýagdaýy sazlamak üçin arka tarapdaky süýşýän relsler bilen gelýär;Her toplum awtoulagyňyza mahsusdyr;Buraw ýa-da kesmek zerurlygy bolmazdan, aňsat bolt gurmak üçin jikme-jik görkezmeleri ýerine ýetiriň

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Toyota Rush INNOVA üçin awtoulag tagtasynyň gapdal çyzgysy
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Toyota Rush INNOVA
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Chinaöriteleşdirilen, ýokary hilli markaly awtoulag we ýük awtoulag esbaplary bilen Hytaýyň ýokary derejeli üpjün edijileri.10 ýyldan gowrak awtoulag aksesuarlaryny öndürmek tejribesi bilen.Aýratynam gapdal ädim ulgamy, üçek ýükleri dolandyrmak, öň we arka bamperler we egzoz turbalary boýunça ökde.

8
9
7

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

hilux-3

Poslamaýan polatdan ýasalan, inçe dokumasy gara poroşok we agyr dokumasy gara poroşokdan ýasalan daşky görnüşi üpjün edýäris.Basgançak has giň aýak basmak üçin döredildi.Kebşirlenen ýumurtga ujy taksi has berk we suw geçirmeýän goragy üpjün edip biler.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp