• head_banner_01

“Mitsubishi L200” işleýän tagtalaryň gapdal ädimleri Nerf barlar pedal platformasy

Gysga düşündiriş:

 • Qualityokary hilli uçar derejeli alýumin, öndürijiden ajaýyp baha
 • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
 • Çep we sag iş tagtalary
 • Moda düzmek we garrylara we çagalara peýdaly bolmak
 • Ulagyň görnüşine laýyk gelýär: engerolagçy awtoulagy
 • Fit görnüşi: “Mitsubishi L200”

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady “Mitsubishi L200” işleýän tagtalaryň gapdal ädimleri Nerf barlar pedal platformasy
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Mitsubishi L200
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Sürüji we ýolagçy taraplary üçin 100% täze zawod stili basgançaklary.Basgançaklar ulagyňyza goşmaça gorag üpjün etmek bilen, UV çydamly giň basgançaklar bilen pos çydamly gara kümüş poroşok örtükde giň agyr üçburçluk ýumşak polat turbadan ýasalýar.

3
5
2

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

1

Easyönekeý Bolt - Gurmakda.Mounthli gurnama enjamlary we DIY görkezmeleri öz içine alýar.Önümçilik kemçiliklerine garşy müşderiler üçin 3-5 ýyllyk kepillik ýok!Gurmagy aňsatlaşdyrmak üçin grafika we tekst jikme-jik utgaşmasy bilen DIY gurnama gollanmasy kämilleşdirildi.Aňsat bolt gurmak we burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň oňat baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp