• head_banner_01

Ekipa Cabyň pikap gapdal basgançagy 2021 D-max üçin Nerf Bar iş tagtalary

Gysga düşündiriş:

 • Ulagyň laýyklygy: Bu işleýän tagtalar D-max 2021 kysymly awtoulag bilen gabat gelýär
 • Ajaýyp öndürijilik: ABS plastmassa örtülen süýşmäge çydamly basgançakly [2] hrom bilen ýalpyldawuk işleýiş tagtalary bilen geliň, 500 litr çenli goldaw berip biler.
 • Adatdan daşary hil: Uzak ömri üpjün etmek üçin ABS plastmassa gapaklary bilen çydamly we poslamaýan poslamaýan polatdan gurlupdyr.
 • Pleönekeý gurnama: Bir sagatdan az wagtyň içinde zawodyň gurnama nokatlaryna gurnamak aňsat, burawsyz gurnama boltlary (modelleriň köpüsi).Üns beriň: Awtoulag üçin ýörite gurnama ýaýlary.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Ekipa Cabyň pikap gapdal basgançagy 2021 D-max üçin Nerf Bar iş tagtalary
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet D-max 2021
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyplamak we beýleki çeýe geçiriş liniýalarymyz bar, şonuň üçin islän model tarap ädimleriňizi berip bileris.ODM & OEM-i kabul edýäris.Şeýle hem, ýörite paket, ýörite reňkler, dizaýn meýilnamalaşdyryş, önümiň täze ösüşi bilen üpjün edýäris.Bizde ajaýyp kompaniýanyň hiline gözegçilik ulgamy bar, eltip bermezden ozal barlagy tamamlarys.

4
3
1

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

1

Bu gapdal basgançaklary gurmak gaty aňsat we mehaniki başarnyklary ýeňil bolan islendik adam tarapyndan gurlup bilner.Berilýän ýaýlary we enjamlary ulanyp, bu gapdal basgançaklar awtoulagyňyzyň zawod ýerleşýän ýerlerine ygtybarly gurnalyp bilner.Burawlamak hökman däl.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň oňat baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp