• head_banner_01

Awtoulagyň daşarky esbaplary Nerf barlar Işleýän tagtalar gapdal basgançakly demir ýol kadillak SRX-a laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

 • MATERIAL: Işleýän tagtalar ýokary garşylyk üçin ýokary hilli agyr alýumin materialdan ýasalýar.
 • GORAMAK: Işleýän geňeş ähli howa şertlerine garşy durar we sizi ýol saparlaryna taýyn eder.
 • DIZAYN: Gapdal barlar ýeňil, aerodinamiki we manysyz dizaýn.Universalhliumumy enjam däl, awtoulagyňyzyň gapy basgançagy üçin ýörite ulag.
 • Agyrlyk ukyby: Europeanewropa OEM-iň tassyklanan häzirki zaman dizaýn gapdal ädimleri (biri çep üçin, beýlekisi sag tarap) güýçli alýumin materialdan ýasalan.Her “Nerf Bar” -yň göterijilik ukyby 400 Lbs / 200 kg.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Awtoulagyň daşarky esbaplary Nerf barlar Işleýän tagtalar gapdal basgançakly demir ýol kadillak SRX-a laýyk gelýär
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Kadillak SRX
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Işleýän tagtalarymyz berk, çydamly, könelmäge we poslama garşy iň oňat alýumin garyndy materialyndan ýasaldy.Gaýtadan synaglardan soň, duz sepýän poslama garşy durup biler.

Her tarap üçin 450 LBS çenli agram.Süýşmäge çydamly ädim meýdany ýeterlik derejede giňdir, bu aralykda tutuş maşgala üçin ygtybarly, süýşmez we amatly ädim üpjün eder.

5
4
3

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

2

Gurmagy aňsatlaşdyrmak üçin grafika we tekst jikme-jik utgaşmasy bilen DIY gurnama gollanmasy kämilleşdirildi.

Müşderileriň pikirlerine esaslanyp önümçilik prosesini we ýük daşama gaplamalaryny gowulandyrdyk, hiç bir enjamyň ýitmezligini we işleýiş tagtalarynyň zaýalanmazlygyny üpjün etmek üçin haýsydyr bir mesele ýa-da arz-şikaýatyňyz bar bolsa bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň oňat baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Işleýän tagtalar Toyota Highlander SUV gapdal ädimleri Nerf barlar basgançaklary

   Işleýän tagtalar Toyota Highlander SUV Side S ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar Toyota Highlander SUV gapdal ädimleri Nerf barlar ädim relsler reňkli kümüş / gara MOQ 10sets Toyota Highlander material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri hemmesi ...

  • Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goraýjy paneli Nissan Kaşkai täze we köne modeline laýyk gelýär

   Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goragçysy ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallar Nerf goragçy çyzgysy Nissan Kaşkaý üçin täze we köne model Reňk kümüş / Gara MOQ 10sets kostýumy Nissan Kaşkaý üçin täze we köne model material alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri. ..

  • Alýumin işleýän tagtalar SideSteps Nerf barlary Toyota Land Cruiser-e laýyk gelýär

   Alýumin işleýän tagtalar SideSteps Nerf barlary Fit ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Alýuminiý işleýän tagtalar SideSteps Nerf barlar Toyota Land Cruiser Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Toyota Land Cruiser Material Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, lugga öndürmekde ýöriteleşýär. ..

  • “Land Rover Sport Side Steps” zawody SUV iş tagtasy zawody

   Land Rover Sport Side Steps zawody Runnin ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Land Rover Sport Side Steps Zawod SUV Işleýän Zawod Zawody Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Land Rover Sport Material Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biz gapdal ädimleri öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawoddyrys , r ...

  • Ekipa Cabyň pikap gapdal basgançagy 2021 D-max üçin Nerf Bar iş tagtalary

   Ekipa Cabyň pikap gapdalyndaky basgançaklar Nerf Bar Runnin ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Ekipa Cab taksi gapdal ädim relsleri 2021 D-max reňkli kümüş / gara MOQ 10sets D-max 2021 kostýum D-max 2021 material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri , möhürlemek, egilmek, galyp we beýleki flex ...

  • “Off-Road SUV” uniwersal programma gapdal ädimler “Nerf barlar” ädim relsleri

   Off-Road SUV Univershliumumy programma Side ädimleri N ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Işleýän tagtalar n-bar reňkli gapdal relsler, D-max Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Univershliumumy amaly material üçin kostýum Alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri Biz önümçilik tarapyna bagyşlanan hünärmen zawoddyrys ste ...

  whatsapp