• head_banner_01

Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goraýjy paneli Nissan Kaşkai täze we köne modeline laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

 • Nissan Qashqai köne we täze modeli üçin amatly
 • Çep we sag iş tagtalary we gurmak üçin zerur enjamlar
 • Qualityokary hilli uçar derejeli alýumin, poslama garşy we çydamly
 • Moda düzmek we çykmak ýa-da çykmak üçin peýdasy
 • OEM & ODM elýeterli

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goraýjy paneli Nissan Kaşkai täze we köne modeline laýyk gelýär
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Nissan Qashqai täze we köne model
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Biz gapdal basgançaklary, üçek tekjelerini, awtoulag yzky bamperlerini we ş.m. öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawod.Şeýle hem, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli aksiýalarda esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar.Harytlary wagtynda eltip bereris we satuw hyzmatlaryndan soň size ajaýyp zatlary bereris.

2
1
3

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

4

Bu alýumin işleýän tagtany awtoulagyňyza gurnamak bilen, awtoulagyňyza girmek ýa-da çykmak has aňsat bolar.Enougheterlik basgançak bilen iş tagtasy esasanam garrylar we çagalar üçin amatlylygy üpjün edip biler.Şeýle hem, üçek tekjesine has amatly ýetmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, rezin ýassyklar bilen deňeşdirilende süýşmek howpundan goraýar.Mundan başga-da, bu alýumin işleýän tagta awtoulagyňyzyň gyrasyny çyzmakdan gorap biler.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň oňat baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp