• head_banner_01

“Land Rover VELAR” üçin aýakgaplar

Gysga düşündiriş:

 • Bir jübütiň bahasy (çep we sag iş tagtasy)
 • Burawlama, zawodyň deşigini ulanyň
 • Esasy çig mal: ýokary hilli alýumin ekt
 • Şol sanda ýaýlar we gurnama bölekleri

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Tagtanyň gapdal basgançak pedaly
Reňk Aýakgap / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Land Rover VELAR
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Uzak ömri üpjün etmek üçin berk süýşmek dizaýny açyk şertler.

2456
2457
2454

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

图片 2

Päsgelçiliksiz gurnama: Awtoulagyň asyl maglumatlary, gurnamak üçin amatly bolan galyby açmak üçin ulanylýar. JS gapdal ädimleri awtoulagyňyza ajaýyp görnüş we goşmaça gorag berýär, awtoulagyňyza girmäge ýa-da çykmaga amatly edýär.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Biziň kompaniýamyz

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

Sorag-jogap

1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we 2012-nji ýyldan bäri awtoulag esbaplaryny öndürýäris.

2. Näçe önüm berip bilersiňiz?

Önümlerimiziň hataryna ylgaw tagtasy, üçek tekjesi, öň we yzky bamper garawullary we ş.m. girýär. BMW, PORSCHE, AUDI, TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, KIA we ş.m. ýaly dürli görnüşli awtoulaglar üçin awtoulag esbaplaryny üpjün edip bileris.

3. Zawodyňyz nirede ýerleşýär?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde, Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn ýerde ýerleşýär.Şanhaý ýa-da Nanjing howa menziline göni uçup bilersiňiz, biz sizi şol ýere äkideris.Elýeterli wagtyňyz bize gelip görmegiňizi mähirli garşylaýarys!

4. Haýsy port ýük porty hökmünde ulanylar?

Biziň üçin iň amatly we iň ýakyn port bolan Şanhaý porty, ýük porty hökmünde berk maslahat berilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • BMW X3 X5 Işleýän tagtalar üçin ýokary aýak basgançaklar

   BMW X3 X5 işleýän tagtalar üçin ýokary aýak basgançaklary ...

   Aýratynlyk elementiniň ady 4X4 awtoulag işleýän tagtanyň gapdalyndaky pedal nerf çyzgysy BMW Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets BMW X3 X5 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyplamak we beýleki çeýe geçiriş liniýalary, s ...

  • Uçar derejeli alýuminiý dolandyryş tagtalarynyň gapdal ädimleri “Mersedes-Benz ML-Class” -a laýyk gelýär

   Uçar derejesi Alýuminiý iş tagtalary Side Ste ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Uçar derejesi Alýuminiý iş tagtalary Mersedes-Benz ML derejeli reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy Mersedes-Benz ML derejeli material alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri tagtalar jerime salýar ...

  • “Land Rover Range Rover Sport” üçin özboluşly stil gapdal ädim Nerf bar ylgaw tagtalary

   Asyl stil tarapy ädim Nerf bar iş tagtasy ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Asyl stil gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary Land Rover Range Rover sport reňk kümüş / gara MOQ 10sets Land Rover Range Rover sport materialy alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Hytaý hünärmeni ýokary üpjün ediji ...

  • “Land Rover Sport Side Steps” zawody SUV iş tagtasy zawody

   “Land Rover Sport Side Steps” zawody Runnin ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Land Rover Sport Side ädimler zawody SUV Işleýän tagtanyň zawodynyň reňki kümüş / gara MOQ 10sets Land Rover sport materialy üçin alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biz gapdal ädimleri öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawoddyrys , r ...

  • Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli

   Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýumin gapdal ädimini al ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Foton TUNLAND uckük awtoulagyny alýuminiý gapdal basgançak bar Işleýän tagtalar Reňk kümüş / Gara MOQ 10set Foton TUNLAND E3 E5 material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gowy öndürijilik bilen, ...

  • Tarap ädimleri “Honda XRV X-RV VEZEL” dolandyryş tagtasy Nerf bar

   Tarap ädimleri Honda XRV X-RV VEZEL işleýän Boa ...

   Aýratynlyk elementiniň ady gapdal ädimleri “Honda XRV X-RV VEZEL” işleýän tagtasy “Nerf bar” reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýum “Honda VEZEL” we “XRV” material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri 100% täze zawod stili sürüji we geçmek üçin basgançaklar ...

  whatsapp