• head_banner_01

Land Rover Range Rover Evoque Prestige işleýän tagtalar üçin gapdal ädimler

Gysga düşündiriş:

 • Bir jübütiň bahasy (çep we sag iş tagtasy)
 • Burawlama, zawodyň deşigini ulanyň
 • Esasy çig mal: ýokary hilli alýumin ekt
 • Şol sanda ýaýlar we gurnama bölekleri

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Land Rover Range Rover Evoque Prestige işleýän tagtalar üçin gapdal ädimler
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Range Rover Evoque abraýy
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Biz gapdal basgançaklary, üçek tekjelerini, awtoulag yzky bamperlerini we ş.m. öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawod.Şeýle hem, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli aksiýalarda esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar.Harytlary wagtynda eltip bereris we satuw hyzmatlaryndan soň size ajaýyp zatlary bereris.

2504
2507
2508

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

1

Bu alýumin işleýän tagtany awtoulagyňyza gurnamak bilen, awtoulagyňyza girmek ýa-da çykmak has aňsat bolar.Enougheterlik basgançak bilen iş tagtasy esasanam garrylar we çagalar üçin amatlylygy üpjün edip biler.Şeýle hem, üçek tekjesine has amatly ýetmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, rezin ýassyklar bilen deňeşdirilende süýşmek howpundan goraýar.Mundan başga-da, bu alýumin işleýän tagta “Land Rover Defender” -iň tarapyny dyrmaşmakdan gorap biler.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Ekipa Cabyň pikap gapdal basgançagy 2021 D-max üçin Nerf Bar iş tagtalary

   Ekipa Cabyň pikap gapdalyndaky basgançaklar Nerf Bar Runnin ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Ekipa Cab taksi gapdal ädim relsleri 2021 D-max reňkli kümüş / gara MOQ 10sets D-max 2021 üçin kostýum D-max 2021 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri , möhürlemek, egilmek, galyp we beýleki flex ...

  • 4X4 Awtoulag dolandyryş tagtasy BMW üçin gapdal pedal Nerf bar

   4X4 Awtoulag dolandyryş tagtasy BMW üçin gapdal pedal Nerf bar

   Aýratynlyk elementiniň ady 4X4 awtoulag işleýän tagtanyň gapdalyndaky pedal nerf bar, BMW Reňk Sliver / Gara MOQ 10sets BMW X1 X3 X4 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyp we beýleki çeýe geçiriş liniýalary ...

  • Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD sport modellerine demir gara tarap ädimleri Nerf barlary

   Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD Spor ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD sport modelleri Demir gara gapdal ädimler Nerf barlar reňk kümüş / gara MOQ 10sets Toyota TRD material demir ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Hytaý hünärmenleri ýöriteleşdirilen, ýokary kwa ...

  • “Ford Edge” üçin alýumin gapdal basgançak demir ýol tagtalary

   Ford üçin alýumin gapdal basgançak demir ýol tagtalary ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Awtoulag ulagynyň işleýiş tagtalary “Ford Edge” reňkli kümüş / gara MOQ 10sets “Ford Edge” materialy üçin alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplama karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri iki sürüji üçin 100% täze zawod stili basgançaklary ýolagçy taraplary.St ...

  • Kümüş ylgaw tagtasy Nerf barlar gapdal ädim ädim ädimleri MAXUS bilen gabat gelýär

   Kümüş ylgaw tagtasy Nerf Bars gapdal ädimleri ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady MAXUS reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýum MAXUS material alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan ulag ulagynyň ädim ädimleri Biziň işleýän tagtalarymyz iň oňat alýumin garyndy materialyndan ýasalan, berk, çydamly, köýnekli ...

  • Işleýän tagtalar Nerf barlaryň gapdal basgançaklary D-max bilen gabat gelýär

   Işleýän tagtalar Nerf barlar gapdal ädim relsleri kompat ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar n-bar bar gapdal relsler, D-max Reňk Sliver / Black MOQ 10sets ISUZU D-max Material Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gapdal basgançaklar, üçek r ...

  whatsapp