• head_banner_01

Land Rover Range Rover Evoque Prestige işleýän tagtalar üçin gapdal ädimler

Gysga düşündiriş:

 • Bir jübütiň bahasy (çep we sag iş tagtasy)
 • Burawlama, zawodyň deşigini ulanyň
 • Esasy çig mal: ýokary hilli alýumin ekt
 • Şol sanda ýaýlar we gurnama bölekleri

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Land Rover Range Rover Evoque Prestige işleýän tagtalar üçin gapdal ädimler
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Range Rover Evoque abraýy
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Biz gapdal basgançaklary, üçek tekjelerini, awtoulag yzky bamperlerini we ş.m. öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawod.Şeýle hem, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli aksiýalarda esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar.Harytlary wagtynda eltip bereris we satuw hyzmatlaryndan soň size ajaýyp zatlary bereris.

2504
2507
2508

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

1

Bu alýumin işleýän tagtany awtoulagyňyza gurnamak bilen, awtoulagyňyza girmek ýa-da çykmak has aňsat bolar.Enougheterlik basgançak bilen iş tagtasy esasanam garrylar we çagalar üçin amatlylygy üpjün edip biler.Şeýle hem, üçek tekjesine has amatly ýetmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, rezin ýassyklar bilen deňeşdirilende süýşmek howpundan goraýar.Mundan başga-da, bu alýumin işleýän tagta “Land Rover Defender” -iň tarapyny dyrmaşmakdan gorap biler.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Land Rover Defender 90 & 110 Nerf Bar demir ýol gapdalyndaky ädim dolandyryş tagtasy

   Land Rover Defender 90 & 110 Nerf Bar demir ýoly ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Land Rover Defender ýük maşynynyň gapdalyndaky basgançaklar rels relsleri Kümüş / Gara MOQ 10sets Land Rover Defender üçin kostýum 90 & 110 Material Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody göni satylýar SUV awtoulag gapdaly ädimleri 100% marka täze;Edil surat ýaly ...

  • “Land Rover Range Rover Sport” üçin özboluşly stil gapdal ädim Nerf bar ylgaw tagtalary

   Asyl stil tarapy ädim Nerf bar iş tagtasy ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Asyl stil gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary Land Rover Range Rover sport reňk kümüş / gara MOQ 10sets Land Rover Range Rover sport materialy alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Hytaý hünärmeni ýokary üpjün ediji ...

  • “Land Rover” açyş sport aýakgaplary üçin aýak basgançaklary, gapdal ädimler

   Land Rover Discovery Sport R üçin aýak basgançaklary ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady 4X4 Land Rover Discovery Sport Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Land Rover Discovery Sport Material Alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Al Alloy-dan gowy p ...

  • “Land Rover Sport Side Steps” zawody SUV iş tagtasy zawody

   “Land Rover Sport Side Steps” zawody Runnin ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Land Rover Sport Side ädimler zawody SUV Işleýän tagtanyň zawodynyň reňki kümüş / gara MOQ 10sets Land Rover sport materialy üçin alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biz gapdal ädimleri öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawoddyrys , r ...

  • “Land Rover Range Rover” üçin dolandyryş tagtasy

   “Land Rover Range R” üçin dolandyryş tagtasynyň basgançaklary ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady “Land Rover Range Rover Reňk Sliver / Black MOQ 10sets Land Rover Sport Material Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Işleýän tagtalarymyz iň oňat alýumin garyndy materialdan ýasalýar , bu ...

  • “Land Rover VELAR” üçin aýakgaplar

   Land Rover VELAR üçin iş tagtalary S ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Işleýän tagtanyň gapdal basgançak pedaly Reňkli slaýwer / Gara MOQ 10sets Land Rover VELAR material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we önümçilikde ýöriteleşen yzky barlar, e ...

  whatsapp