• head_banner_01

“Step Chevrolet Silverado” bilen gabat gelýän gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary

Gysga düşündiriş:

 • Bu işleýän tagtalar “Chevrolet Silverado” bilen gabat gelýär
 • ABS plastmassa örtülen süýşmäge çydamly basgançakly [2] gutarýan tagtalar toplumy bilen geliň.500 litr çenli goldaw berip biler.
 • Uzak ömri üpjün etmek üçin ABS plastmassa ýapgylary bilen çydamly we pos çydamly poslamaýan polatdan gurlupdyr.
 • Gurmak aňsat, bir sagatdan az wagtyň içinde zawodyň gurnama nokatlaryna burawsyz gurnama boltlary (modelleriň köpüsi).Üns beriň: Awtoulag üçin ýörite gurnama ýaýlary.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady “Chevrolet Silverado” bilen gabat gelýän nerf bar gapdal basgançaklar
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Chevrolet Silverado
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Biz gapdal basgançaklary, üçek tekjelerini, awtoulag yzky bamperlerini we ş.m. öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawod.Şeýle hem, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli aksiýalarda esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar.Harytlary wagtynda eltip bereris we satuw hyzmatlaryndan soň size ajaýyp zatlary bereris.

5
4
1

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

3

Bu alýumin işleýän tagtany awtoulagyňyza gurnamak bilen, awtoulagyňyza girmek ýa-da çykmak has aňsat bolar.Enougheterlik basgançak bilen iş tagtasy esasanam garrylar we çagalar üçin amatlylygy üpjün edip biler.Şeýle hem, üçek tekjesine has amatly ýetmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, rezin ýassyklar bilen deňeşdirilende süýşmek howpundan goraýar.Mundan başga-da, bu alýumin işleýän tagta “Land Rover Defender” -iň tarapyny dyrmaşmakdan gorap biler.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Işleýän tagtalar Nerf barlaryň gapdal basgançaklary D-max bilen gabat gelýär

   Işleýän tagtalar Nerf barlar gapdal ädim relsleri kompat ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar n-bar bar gapdal relsler, D-max Reňk Sliver / Black MOQ 10sets ISUZU D-max Material Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gapdal basgançaklar, üçek r ...

  • Alýumin zynjyr tagtasy Hyundai Santa Fe gapdal ädimleri Nerf bar

   Alýuminiý iş tagtasy Hyundai Santa Fe üçin laýyk ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Işleýän tagtanyň gapdal basgançak pedaly Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Santa Fe gapdal ädimleri üçin kostýum Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň önümçiligi bilen meşgullanýar we yzky barlar ...

  • “Benz X166 2013-2016 GL-Class” we “2017-2019 GLS-Class”, “SUV Factory Style Side Step Nerf Bars” bilen gabat gelýän iş tagtasy

   Benz X166 2013-20 bilen gabat gelýän iş tagtasy ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Benz X166 2013-2016 GL-klass we 2017-2019 GLS-klass, SUV zawod stiliniň gapdal çyzgysy Nerf bar reňk kümüş / gara MOQ 10sets Benz GLS material alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplama kartony Zawod göni satylýan ulagyň awtoulag gapdaly ädimleri 100% kepek ...

  • “Side-Nerf Bar” iş tagtalary “X-Trail” bilen gabat gelýär

   Gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary Gabat gelýän wi ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Awtoulag ulagynyň işleýän tagtalary X-Trail reňkli kümüş / Gara MOQ 10sets X-Trail materialy üçin alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri ikisi üçin 100% täze zawod stili basgançaklary sürüji we ýolagçy taraplary.Basgançak ...

  • “Toyota VIGO” üçin awtoulag ulagynyň işleýiş tagtalary

   Awtoulag ulagynyň işleýän tagtalary üçin gapdal ädimler ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Awtoulag ulagynyň işleýän ulag tagtalary Toyota VIGO Reňk Sliver / Gara MOQ 10sets Toyota HILUX VIGO material alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri iki sürüji üçin 100% täze zawod stili basgançaklary we ýolagçy ...

  • “Nissan Navara” awtoulagyny almak üçin gapdal ädimler dolandyryş tagtasy Nerf barlary

   Nissan N üçin gapdal ädimler Nerf barlary ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtanyň gapdal tagtasy aýak pedaly Reňkli slaýwer / Gara MOQ 10sets kostýumy Nissan Navara üçin alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň önüm öndürmekde ýöriteleşen we yzky ba ...

  whatsapp