• head_banner_01

Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD sport modellerine demir gara tarap ädimleri Nerf barlary

Gysga düşündiriş:

 • GÖRNÜŞLER - Toyota REVO TRD Sport modelleri üçin Ft
 • LUXURIOUS DIZAYN - Demir polat poslamaýan polatdan ýasalan tagta bilen, ulag ýoluňyzy kaşaň görnüşe täzeläň.Şol aralykda tutuş maşgala üçin ygtybarly, süýşmeýän, amatly ädim üpjün etmek.
 • IEST GOWY SYITYASAT - Deňiz derejeli T304 gyrasy bezegli uçar derejeli ekstrudirlenen alýumin çarçuwasyndan ýasalan JS iş tagtalary;Poslama garşy goragda, çydamlylykda we güýçde iň gowularyny hödürläň.
 • GURMAK aňsat - Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Mounthli gurnama enjamlary we gurnama görkezmeleri öz içine alýar.
 • HASSY Kepillik- OE hil standarty.Önümçilik kemçiliklerine garşy 5 ýyl kepillik!

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD sport modellerine demir gara tarap ädimleri Nerf barlary
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Toyota TRD
Material Demir
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Chinaöriteleşdirilen, ýokary hilli markaly awtoulag we ýük awtoulag esbaplary bilen Hytaýyň ýokary derejeli üpjün edijileri.10 ýyldan gowrak awtoulag aksesuarlaryny öndürmek tejribesi bilen.Aýratynam gapdal ädim ulgamy, üçek ýükleri dolandyrmak, öň we arka bamperler we egzoz turbalary boýunça ökde.

3
4
1

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

2

Poslamaýan polatdan ýasalan, inçe dokumasy gara poroşok we agyr dokumasy gara poroşokdan ýasalan daşky görnüşi üpjün edýäris.Basgançak has giň aýak basmak üçin döredildi.Kebşirlenen ýumurtga ujy taksi has berk we suw geçirmeýän goragy üpjün edip biler.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň oňat baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp