• head_banner_01

Dodge Ram JCUV Kab gapdal basgançagyny alyň Gara agyr polat

Gysga düşündiriş:

 • MATERIAL: Agyr ýükli uglerod polat we süýşmäge garşy plastiki ädimler bilen JCUV dodge goç üçin işleýän tagtalar
 • GURMAK aňsat: Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek hökman däl.Gurnama enjamlary we gurnama görkezmeleri hem bar.Ilki bilen ýük awtoulagynyň aşagyndaky gurnama ýaýlary, soň bolsa işleýän tagtalar
 • INNOVATIVE DIZAYN : Bu önüm täze dizaýn edildi we bizde patent aldy.Slaýder dizaýny, has gowy özleşdirmek üçin ulagda öňe we yza ýerleşişini sazlamaga ukyply
 • OE STYLE A Süýşe çydamly plastik ädim pad bilen gaty ýokary hilli material we şuňa meňzeş OEM ýaly görünýär

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Dodge Ram JCUV bilen gabat gelýän nerf bar gapdal basgançaklar
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Dodge Ram JCUV
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Biz gapdal basgançaklary, üçek tekjelerini, awtoulag yzky bamperlerini we ş.m. öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawod.Şeýle hem, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli aksiýalarda esasy markalar bilen dürli önümlerimiz bar.Harytlary wagtynda eltip bereris we satuw hyzmatlaryndan soň size ajaýyp zatlary bereris.

5
4
2

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

6

Bu alýumin işleýän tagtany awtoulagyňyza gurnamak bilen, awtoulagyňyza girmek ýa-da çykmak has aňsat bolar.Enougheterlik basgançak bilen iş tagtasy esasanam garrylar we çagalar üçin amatlylygy üpjün edip biler.Şeýle hem, üçek tekjesine has amatly ýetmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, rezin ýassyklar bilen deňeşdirilende süýşmek howpundan goraýar.Mundan başga-da, bu alýumin işleýän tagta “Land Rover Defender” -iň tarapyny dyrmaşmakdan gorap biler.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp