• head_banner_01

Awtoulag ylgaw tagtasy KIA Sportage Side Step Pedals nerf bar 2pcs Barlary goramak üçin laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

  • Ajaýyp fitnes we aňsat gurnama
  • Installhli gurnama esbaplary bilen L + R 2 tagta / toplum
  • Moda düzmek we garrylara we çagalara peýdaly bolmak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Awtoulag ylgaw tagtasy KIA Sportage Side Step Pedals nerf bar 2pcs Barlary goramak üçin laýyk gelýär
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet KIA Sportage
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyplamak we beýleki çeýe geçiriş liniýalarymyz bar, şonuň üçin islän model tarap ädimleriňizi berip bileris.ODM & OEM-i kabul edýäris.Şeýle hem, ýörite paket, ýörite reňkler, dizaýn meýilnamalaşdyryş, önümiň täze ösüşi bilen üpjün edýäris.Bizde ajaýyp kompaniýanyň hiline gözegçilik ulgamy bar, eltip bermezden ozal barlagy tamamlarys.

_0062__DSC0942
_0001__DSC0940
_0000__DSC0941

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

_0002__DSC0939

Bu gapdal basgançaklary gurmak gaty aňsat we mehaniki başarnyklary ýeňil bolan islendik adam tarapyndan gurlup bilner.Berilýän ýaýlary we enjamlary ulanyp, bu gapdal basgançaklar awtoulagyňyzyň zawod ýerleşýän ýerlerine ygtybarly gurnalyp bilner.Burawlamak hökman däl.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    whatsapp